Bilder

Badmintonskole2021

Strømmen badminton klubb sammenen med lillestrøm kommune arrangerer badmintonskole for barn.

Her noen bilder.

2020- Aktivitetsdag Vinterferie

Trening med Radu Carlan

Arbeids gruppe samling 06-02-20

Lagseriehelg3

Lagserie helg 26-27-01-2020

Pages