Bli medlem

Klubb styre imildertidig vedtatt inntakstopp for voksne medlmmer pga begrenset kapasitet.

Klubben prioriteter nye barn. Velkommen!

Nb! Send søknad pr epost eller last ned Innmeldingskjema, fyll ut og returner til klubben.
medlemsøknad kan også sende via minidrett

 

 

Section: