Bli medlem

Nb! Send søknad pr epost eller last ned Innmeldingskjema, fyll ut og returner til klubben.

medlemsøknad kan også sende via minidrett eller kontakt klubben pr. epost:post@sbklubb.no

veiledning om søknad finnes klikk her.

 

 

Section: