Priser

Priser:

Treningsavgift og Kontingent 2022/2024

Barn: 2000 kr pr år.
Søsken moderasjon: 1000 kr pr år.
Voksen Enkel medlemskasp: 1400 kr pr år.
Voksen nr 2 fra bosted adresse: 700 kr pr år 

Kontonummer: 1503.67.14147
Vipps:16818