Lillestrøm kommune stenger

For barn og ungdom under 20 år

For barn og unge under 20 år er det ikke tillatt å gjennomføre organisert fritids-, idretts- og kulturaktivitet innendørs med unntak av én til én-aktiviteter.

For barn og unge opp til 20 år, er det ikke tillatt å gjennomføre organisert fritids-, idrettseller kulturaktivitet utendørs med flere enn ti personer til stede og dersom avstand på minst 1 meter ikke kan overholdes

https://www.lillestrom.kommune.no/koronainformasjon/regler-og-anbefaling...

Her er oversikt over steder som  er stengt i lillestrøm kommune.

klikk Oversikt

Les om Oslo kommune tiltak her